Tájékoztatjuk, hogy a www.realnature.hu domainen működő webáruház (a továbbiakban: Webáruház) használatával Ön elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) foglalt rendelkezéseket.

A Webáruházat a Real Nature Kft. üzemelteti (továbbiakban: Üzemeltető). Üzemeltető a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket, stb. szabadon megváltoztathatja. A változtatás a Webáruházban történt megjelentetés időpontjától hatályos. A változtatások a már visszaigazolt megrendeléseket nem érintik.

1. Az Üzemeltető cégadatai és elérhetőségei

Cégnév: Real Nature Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft.

Elérhetőség: iroda@realnature.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége: telefon: +36-1/293 1937, e-mail: iroda@realnature.hu

Székhely: 1037 Budapest, Seregély köz 13.

Cégjegyzékszám: 01 09 919238

Nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Bejegyzés éve: 2009.

Adószám: 14774205-2-41

Bankszámlaszám: 10800007-80000000-14099018

Szerződés nyelve: magyar

Tárhelyszolgáltató: Rebrand Kft., levelezési cím: 1015 Budapest, Batthyány utca 36., info@rebrander.eu,

Adatvédelmi tájékoztató webes elérhetősége:

https://realnature.hu/hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

A vásárlással a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Üzemeltető és a Webáruház használója (megrendelő) között. A Webáruház használata, valamint a Webáruház által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, az adatokat az Üzemeltető csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben használja fel.

2. A megrendelés menete

A főoldalon, illetve a termék saját oldalán választhatja ki (a minimálisan megrendelhető mennyiség figyelembevételével) a megrendelni kívánt termék mennyiségét, a „KOSÁRBA RAKOM” gombra kattintva. A KOSÁR-ban itt kell aktiválni az esetlegesen rendelkezésre álló, kedvezményre feljogosító kupont a kupon kód megadásával. A „TOVÁBB A FIZETÉSHEZ” gombra kattintást követően kell kitölteni a megrendelő (Webáruház felhasználó) személyes és (cég esetén) cégadatait, elérhetőségeit.

A „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra kattintva küldheti el megrendelését. A „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gomb megnyomása előtt a “KOSÁR” tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy törölhető. A megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén azt haladéktalanul jelezni kell az Ügyfélszolgálat felé.

Amint ellenőriztük a megrendelését, visszaigazoló e-mailben tájékoztatjuk a megrendelése állásáról, valamint az egyedi megrendelést visszaigazoló számáról. Kérjük, erre a számra hivatkozzon, amikor kapcsolatba lép Ügyfélszolgálatunkkal.

A Webáruház 24 órán belül köteles visszaigazolni a megrendelést, ennek hiányában a megrendelő mentesül ajánlati kötöttsége alól. Amennyiben nem kap visszaigazolást, úgy a rendszer nem regisztrálta a megrendelését. Ez esetben kérjük, jelezze a problémát az Ügyfélszolgálat felé.

A megrendelések leadása a Webáruház online felületén lehetséges. A hibásan kitöltött megrendelési adatokból eredő károkért, illetve a megrendelési folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Webáruház felelősséget nem vállal. A hibás adatszolgáltatásból származó egyéb többletköltség a megrendelőt terheli.

A visszaigazolt megrendelés fizetési kötelezettséggel jár. A megrendeléseket adatbázisunkban nyilvántartjuk, azok név/cégnév és rendelési szám alapján a későbbiekben bármikor visszakereshetők.

Amennyiben már leadta megrendelését, de a csomagot újabb termékekkel szeretné bővíteni, úgy kérjük, haladéktalanul lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal, így a megrendelés – státuszától függően – még módosítható.

A raktárkészlet gyors változásai miatt kivételes esetben, de előfordulhat, hogy egyes termékek annak ellenére árral ellátva szerepelnek, hogy valójában nincsenek raktáron. Az ilyen tévedésekért a Webáruház felelősséget nem vállal, a hiba felismerését követően haladéktalanul tájékoztatja a vásárlót.

A honlapon eladásra kínált termékek bemutatására használt képek kis mértékben eltérhetnek a valódi megjelenéstől, tekintettel arra, hogy ez – a fényképek, illetve színek tekintetében – függ az Ön által használt webböngésző és monitor beállításától.

3. Az adásvételi szerződés létrejötte

A visszaigazolt megrendelés elektronikus úton kötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók. A szerződéskötés nyelve a magyar, arra a magyar jog az irányadó. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és „távollevők között kötött szerződésnek” minősül.

A Webáruházban történő vásárlás esetén a visszaigazolás megérkezésével a jelen ÁSZF rendelkezései szerinti adásvételi szerződés jön létre a vásárló/felhasználó és Üzemeltető között. A szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, a felek megállapodnak, hogy az Üzemeltető, valamint a vásárló közötti, a vásárló regisztrációs vagy megrendelési adatai között szereplő email címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás az Üzemeltető és a felhasználó között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. §-a szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.

4. Az átvétel menete

A megrendelt termék átvétele jelenleg személyesen lehetséges Üzemeltető székhelyén, vagy futárszolgálattal házhoz szállítással. Az átvétel időpontjáról a vásárló e-mailben vagy telefonos elérhetőségén kap tájékoztatást. A termék átvételére hétfőtől péntekig 09:00-16:00 óráig biztosítunk lehetőséget.

A megrendeléssel kapcsolatos, bármilyen kérdésben Ügyfélszolgálatunk nyújt Önnek segítséget a +36-1/293 1937 telefonszámon hétfőtől péntekig 09:00-16:00 óráig, vagy az iroda@realnature.hu e-mail címen.

A megrendelést visszaigazoló e-mailben értesítjük Önt a megrendelt termékek átvételének várható legkorábbi várható időpontjáról és helyéről. Kérjük, telefonos elérhetőségüket pontosan tüntessék fel, mert az Ügyfélszolgálat sok esetben az átvételt megelőzően telefonon egyeztet.

A megrendelő köteles az átvétel időpontjában a termék sértetlenségét aláírásával igazolni, és az átvételi elismervényt aláírni. Sérült csomagolás esetén a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hibát. Ajánlott a termék sértetlenségét is az átvételkor ellenőrizni, és mennyiségi hiány vagy sérült termék esetén a helyszínen jegyzőkönyvben rögzíteni a hiányt vagy hibát. A nem sértetlen csomagolású terméket a vásárló csak saját felelősségére veheti át.

Sértetlen csomag esetén kérjük, hogy a mennyiségi, illetve minőségi kifogásait az Ügyfélszolgálat elérhetőségein jelezze. Reklamációt kizárólag írásban, fotókkal illusztrálva fogadunk el.

5. Fizetés

Az oldalon feltüntettet árak minden esetben ÁFÁ-val növelt bruttó árak. A Webáruházban feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. A megrendelt termékek vételárát és az esetleges járulékos költségeket (amelyek minden esetben feltüntetésre kerülnek a megrendeléskor) a bolti átvételkor kell megfizetni.

Az online bankkártyás fizetéseket a Barion rendszeren keresztül dolgozzák fel. A kártya adatait nem továbbítják a kereskedőnek. A Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt működő intézet. Az engedély száma: H-EN-I-1064/2013.

6. A vásárlástól elállás joga

A megrendelést a teljesítés előtt legfeljebb 24 órával, írásban lehet lemondani. Ezt követően a vételárat ki kell fizetni.

Az elállás jogára, és az az alóli kivételekre vonatkozó szabályokat a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rögzíti a távollevők között kötött szerződések esetén. Nem alkalmazható az elállási jog a 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben felsorolt egyéb termékekre, amelyek a termék sajátos rendeltetéséből adódóan a „természeténél fogva nem visszaszolgáltatható” termékeknek minősülnek (pl. amelyek a gyorsan romló termék kategóriájába tartoznak). Mivel a jelen Webáruházban elérhető egyes termékek esetében a szolgáltatás tárgya speciális, ezért Üzemeltető fenntartja a jogot az elállás miatt keletkezett költségeinek a megtérítésére.

7. Hírlevél

Weboldalunkon önkéntes alapon bármikor lehetőség van a hírlevélre történő feliratkozásra. Ezzel a felhasználó hozzájárul, hogy az általa megadott email címre tájékoztató és kifejezetten reklámcélú tartalmak kerüljenek továbbításra. A leiratkozás a hírlevél végén található „Leiratkozás” gombra kattintással történik.

8. Panaszügyintézés

A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, telefonszám, elektronikus levelezési cím megegyezik a Webáruház Ügyfélszolgálati elérhetőségeivel.

A vásárló panaszát írásban az iroda@realnature.hu email címen, valamint a +36-1/293-1937 telefonszámon jelentheti be. A Webáruház a panaszbejelentést egyedi azonosítóval látja el. A Webáruház a beérkezett panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. A Webáruház az írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Telefonon közölt panasz esetén a Webáruház jegyzőkönyvet vesz fel, melynek egy másolati példányát érdemi válaszával együtt megküldi a felhasználónak. A panaszt elutasító álláspontját a Webáruház indokolni köteles.

A Webáruház panaszkezeléssel kapcsolatos eljárásával kapcsolatban felmerült kifogása esetén az illetékes békéltető testülethez fordulhat, melynek elérhetősége:
Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu, Telefonszám: +36-1/488-2131, Fax: +36-1/488-2186

9. A felelősség korlátozása

A Webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra. A Webáruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

  • Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.
  • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.
  • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
  • Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett –, de főleg bármilyen adat elvesztése.
  • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
  • Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.
  • A Webáruház nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Webáruházhoz való csatlakozás, a Webáruház megtekintése miatt következett be.
  • Felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. Az üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

10. Szerzői jog

A Webáruház oldalain lévő tartalmak (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) a Webáruház üzemeltetőjét illetik meg, tilos azokat az Üzemeltető engedélye nélkül a vásárlástól eltérő célra felhasználni, másolni, átdolgozni. Ezen jogok megsértése esetén a webáruház bírósági illetve hatósági eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A Webáruház nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó vagy vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt. Jogsértés gyanújának felmerülése esetén a webáruháznak jogában áll a jogsértő regisztrációját felfüggeszteni illetve törölni, melyről nem köteles a jogsértőt értesíteni.

A Webáruház minden rá mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellép, amely árt a Webáruház hírnevének és érdekeinek.

Az Üzemeltető engedélye nélkül a Webáruház oldalain lévő tartalmak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) on-line vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos. A Webáruház oldalain lévő tartalmak szerzői joga az Üzemeltetőt illeti meg, kivéve azt az eseteket, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, vagy a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. A tartalomszolgáltató által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (pl. cikkek) felhasználni kizárólag a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései szerint lehetséges. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

11. Adatkezelés

Az Üzemeltető elsődleges célja a regisztrált felhasználó adatainak törvényben előírt módon történő kezelése, megóvása. Az Üzemeltető tevékenységét az ügyfelei személyiségi jogainak védelméhez kapcsolódó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Atv.) rendelkezéseinek betartásával végzi. A webáruházban történő regisztráció alkalmával a személyes adatok megadása önkéntes, és az adatkezeléshez a felhasználási feltételek elfogadásával egyidejűleg a felhasználó hozzájárul. Abban az esetben, ha a felhasználó egy másik személy megbízásából jár el, akkor az ő felelőssége az érintett személy beleegyezésének megszerzése adatainak közléséhez. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes személyek nyilatkozatához a törvényes képviselő előzetes hozzájárulása szükséges.

A webáruházban történő vásárláshoz regisztráció szükséges. A regisztrációnál megadott adatokat az Üzemeltető csak célhoz kötötten, a vásárláshoz és a vásárlókkal való kapcsolattartáshoz szükséges módon és mértékben, a törvényes feltételeknek megfelelően kezeli. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az üzemeltető kizárólag a vásárlással kapcsolatban használja fel a személyes adatokat, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább és nem teszi hozzáférhetővé, azokat elkülönítve és titkosítva tárolja. Az adatokhoz a Webáruház munkaviszonyban álló munkatársai férhetnek hozzá.

Az inaktív felhasználók regisztrációs adatai 10 év után törlésre és megsemmisítésre kerülnek.

Az adatkezeléssel érintett adatok köre: – név (kereszt- és vezetéknév), – email cím, – szállítási cím, számlázási cím – telefonszám

Az adatkezelés időtartama: a regisztrációs fiók törlésének érintett általi törlésének kezdeményezéséig, vásárlás esetén a számlázási adatok tekintetében a jogszabályok által előírt kötelező megőrzési ideig.

Megadott adatainak törlését vagy helyesbítését a felhasználó az iroda@realnature.hu email címre küldött üzenetben bármikor kérheti. Ebben az esetben sem áll módjában az Üzemeltetőnek törölni azokat az adatokat, amelyek megőrzésére jogszabály erejénél fogva kötelezett.

A felhasználó az Üzemeltető email címén vagy postai úton tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, Az Üzemeltető az adatkezelésre vonatkozó megkeresésre a legrövidebb időn, de legfeljebb 30 napon belül köteles reagálni, elutasítás esetén magyarázattal indokolni.

Az adatok kezelése során az Üzemeltető az Atv. előírásait maradéktalanul betartva, a legnagyobb körültekintéssel jár el, azokat bizalmasan kezeli és harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha a szerződésből származó jogainak érvényesítése érdekében ez szükséges, illetve az adat hatóságok részére történő átadását jogszabály, vagy hatósági végzés illetve bírósági ítélet rendeli el.

Az Üzemeltető adatkezelésével kapcsolatban jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet (Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5., Telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

12. Cookie-k

A „cookie” egy olyan kis adatfájl, amelyet a weboldal küld és tárol a Felhasználó merevlemezén. A Webáruház arra használja a cookie-kat, hogy átfogóbb képet kaphasson oldala látogatottságáról és felhasználói érdeklődési köréről, ezzel együtt pedig megkönnyítse a weboldalon történő tájékozódást. Mindezt azzal a céllal teszi, hogy weboldalát, megoldásait és szolgáltatásait minél inkább a felhasználók igényeire szabja. A megfigyeléseket úgy végzi és tartja nyilván, hogy a látogatók személyes adatai azonosíthatatlanok maradnak.

A legtöbb böngésző alapértelmezésben elfogadja a „cookie”-kat, de a biztonsági beállítások módosításával elutasíthatja, illetve szelektálhatja őket.

A Webáruház látogatottsági adatait a GoogleAnalytics szolgáltatás igénybevételével méri a Webáruház Üzemeltetője. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Goggle adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=hu

A webáruház a GoogleAdwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a Eebáruház azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenít meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A webáruházat felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Google adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken: www.google.hu/policies/technologies/ads/ és support.google.com/analytics/answer/2700409. Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Webáruháztól.Lezárva: 2017. május 26.

Real Nature Kft.